Súhlas s Newsletterom

Informácie podľa článku 13 GDPR
o používaní osobných údajov
pre newsletter a zasielanie správ

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Zaväzujeme sa, že budeme vaše údaje chrániť a že toto nariadenie berieme s plnou vážnosťou. Prosíme vás, venujte tomuto informačnému letáku trocha času a urobte si obraz o tom, prečo od vás vaše osobné údaje požadujeme a akou formou ich spracovávame.

Pri registrácii na našom newsletteri a/alebo blogu ste uviedli vaše krstné meno a priezvisko a taktiež aj e-mailovú adresu a potvrdili ste, že súhlasíte so spracovaním týchto osobných úda-jov, na účely zasielania newsletterov a oznámení o výskyte nových blogových príspevkov o produktoch a službách od spoločnosti IMMOFINANZ.

Ak ste sa zaregistrovali ako súkromný investor nášho newsletteru – Roadshow a uviedli vaše osobné údaje, teda oslovenie, meno, akad. titul, e-mail a adresu, ako aj to, či a aké oznáme-nia si želáte, dali ste tým zároveň aj súhlas na spracovanie týchto uvedených údajov s cieľom zasielania tlačových správ, oznámení, blogových príspevkov a videí.

Ak ste sa na našom newsletteri zaregistrovali ako novinár, uviedli ste vaše priezvisko a meno, e-mail, názov a adresu redakcie, firemné mobilné tel. číslo, dali ste tým zároveň aj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov s cieľom zasielania Corporate News, Ad hoc-správ a pozvánok na podujatia.

Ak ste sa zaregistrovali ako investor pre náš newsletter, uviedli ste pre spracovanie vaše osobné údaje, a to priezvisko a meno, e-mail, pozíciu, názov a adresu redakcie, firemné mo-bilné telefónne číslo a informácie o poslednom stretnutí so zástupcami firmy IMMOFINANZ, dali ste tým zároveň aj súhlas na zasielanie Corporate News, Ad hoc-správ a pozvánok na podujatia.

Vyššie uvedené súhlasy môžete pomocou formulára, ktorý nájdete na http://www.immofinanz.com/dsgvo, kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť, alebo taktiež aj písomne na

IMMOFINANZ AG
Datenschutzkoordinator
Wienerbergstraße 11
1100 Wien, Austria,

alebo aj kliknutím na link, ktorý nájdete na všetkých newsletteroch a oznámeniach.

Vaše osobné údaje sú uložené v našej zákazníckej databanke. Táto databanka je spravovaná spoločnosťou Oracle Austria GmbH (Oracle), ktorá je tzv. vykonávateľom, ktorý vaše údaje spracuje výhradne len na základe nášho poverenia a na náš príkaz. Spoločnosť Oracle bola certifikovaná EU-U.S. Privacy Shield ako „spoločnosť s bezpečným spracovaním dát“. Oracle využíva pri plnení zákaziek taktiež subdodávateľov z krajín mimo Európskej únie, pričom táto spolupráca prebieha na základe zmluvy, v ktorej sa obe spoločnosti zaväzujú, že budú dodržiavať nariadenia EÚ pre ochranu osobných údajov.

Firma Primeone business solutions GmbH (Primeone), má ako vykonávateľ v rámci servisných služieb a údržby taktiež prístup k osobným údajom. Dbáme na to, aby vaše osob-né údaje zostali u nás uložené a aby nedošlo k žiadnemu fyzickému presunu osobných úda-jov.

Ďalej má k týmto zhromaždeným údajom prístup aj spoločnosť Goldbach Interactive Austria GmbH („Goldbach“), ktorá sa ako vykonávateľ priebežne stará o našu webovú stránku. Táto je taktiež zmluvne zaviazaná na dostatočnú ochrane osobných údajov.

Vaše údaje uchovávame len v čase, ktorý je nevyhnutne potrebný pre vykonanie vami zvo-lenej služby, alebo do odvolania vášho súhlasu. S cieľom starostlivosti o zákazníkov a marketingu (informácie o našich službách, výherné hry, prieskum spokojnosti zákazníka, udržiavanie a získavanie zákazníkov a pod.), v rámci plnenia zmlúv, ktoré sme s vami uzatvori-li, uchovávame vaše osobné údaje počas trvania obchodného vzťahu a po ukončení ob-chodného vzťahu zásadne len počas ďalších troch rokov. V tejto súvislosti je však potrebné zohľadniť, že podľa daňového zákona (§ 132 Zákona o daniach z príjmov – EstG) v jednotlivých prípadoch, ako napríklad v prípade úradného alebo súdneho konania, musia byť osobné údaje uchované aj dlhšie.

Okrem toho máte právo vyžiadať si informácie o tom, ktoré vaše údaje sú nami spracovávané (pozri detailne článok 15 GDPR), máte právo požadovať ich opravu alebo vymazanie (pozri detailne článok 16 GDPR), máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov (pozri detailne článok 18 GDPR), máte právo vyjadriť nesúhlas so spracovaním osobných úda-jov (pozri detailne článok 21 GDPR) a máte právo vyžiadať si informácie o tom, ktoré údaje poskytol prevádzkovateľ na spracovanie inému subdodávateľovi (pozri detailne článok 20 GDPR).

Ak by došlo pri spracovaní vašich osobných údajov, neočakávanie k porušeniu zákona, máte právo podať sťažnosť na rakúskom Úrade na ochranu osobných údajov (www.dsb.gv.at) a taktiež aj na iných príslušných inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov.

Dúfame, že sme vám vďaka tomuto informačnému letáku podali dostatočné množstvo in-formácií o tom, ako a na aký účel spracovávame vaše osobné údaje. Ak by ste predsa len mali nejaké otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete pomocou formulára, ktorý nájdete na http://www.immofinanz.com/dsgvo, kontaktovať koordinátora firmy IMMOFINAZNZ.

IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
FN 114425y, HG Wien
UID : ATU 37681807
DVR 0607274
Zuständige Aufsichtsbehörde:

Finanzmarktaufsicht ,
Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, www.fma.gv.at
C&A
H&M
KIK
MARTES SPORT
CCC
DEICHMANN
HOME&YOU
MEDIA EXPERT
PEPCO
MAMO KUP MI
ROSSMANN
URODA POLSKA
LABOO
GOLDEN ROSE
ALLEBEAUTY.PL
INTERMARCHE
SUBWAY
50 STYLE
APART
BY MIA MIA BIŻU
BY MIA MIA BUTIK
BYTOM
CINDERELLA
CROPP
HOUSE
ITAKA
MARILYN
MOHITO
NC+
NOUVEAU
OWOC SANDOMIERSKI
PRETTY WOMAN
QUICK NAILS BAR
QUIOSQUE
SILVER DRAGON
SINSAY
SIZEER
SWISS
TELETORIUM
VISION EXPRESS
VISTULA
WÓLCZANKA
ZUZIA2
Hebe
Adidas
Andu
B&B Collection
Be in time
Benvenuti
Bershka
BSB
Cadoro Mobili
Caramel
Cărtureşti
Chanttal
Claire’s
Columbia
DeGeorgia
Deluxe Cards
Dali Bijoux
Decathlon
DM
Douglas
Escudo
Eurosport DHS
Falla Collection
Gatta
Geox
Guara
Hervis
Home Sweet Home Gifts
Humanic
Intersport
Lacoste
Levis
Swarovski
Zara
McDonald’s
Pizza Hut
Splend'or
Sensiblu
Flanco
Orange
Cinema City
Paris Optique
SUPER-PHARM
Vipera
à Tab
empik
Excellent Office
iSpot
Leopardus
Matras
No 47
Zara Home
Swatch
TIME TREND
W. Śliwiński
Badura
Chiara
Kazar
Ryłko
Strefa Galanterii
Wojas
Big Star
Calzedonia
Burger King
Grycan
Sigemo
Sphinx
The Coffee Factory
mBank
Noriel
Olimp

Máte záujem o prenájom priestorov?

Radi vám poradíme!

Vybrať stránku

VIVO! je značkou IMMOFINANZ AG

Za značkou VIVO! stojí úspešná real estate skupina s bohatými skúsenosťami v oblasti nákupných centier


Lastnik

Za značkou VIVO! stojí komerčná realitná skupina IMMOFINANZ, ktorá pôsobí v oblasti retailu a kancelárií, v súčasnosti na ôsmich hlavných trhoch v Európe, a to: Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko a Rusko. Medzi hlavné aktivity IMMOFINANZ patrí správa majetku a development. Naše portfólio nehnuteľností vo výške približne 4,3 miliardy EUR, je rozložené do viac ako 230 nehnuteľností. Spoločnosť je zapísaná na viedenskej a varšavskej burze.

Spoločnosť IMMOFINANZ AG aktualizovala svoje smernice o používaní súborov cookie. Súbory cookies používame na to, aby sme zabezpečili, že Vám budeme ponúkať najlepšie skúsenosti na našej internetovej stránke. Platí to aj pre súbory cookies tretích poskytovateľov internetových stránok pre sociálne médiá, reklamy a analýzy. Takéto súbory cookies tretích poskytovateľov služieb môžu sledovať Vaše používanie internetovej stránky. My a naši partneri používame aj súbory cookies na účely štatistického vyhodnotenia. Ďalšie informácie nájdete tu.
Povoliť súbory cookie Zakázať cookies