Energetika

Obchodné podmienky:

obchodné podmienky dodávky elektriny pre malé podniky POLUS, a.s. (0057/2014/E-OP)
Obchodné podmienky pripojenia do DS, prístupu do DS a distribuciu elektriny - POLUS, a.s.

Prevádzkový poriadok:

Prevádzkový poriadok PDS POLUS, a.s. (0035/2014/E-PP)

Technické pravidlá:

pre POLUS, a.s.
pre POLUS Tower 2, a.s.

Cenník MP:

Cenník MP 2018
Cenník MP 2017
Cenník MP 2016

Rozhodnutia URSO:

2018

pre Polus, a.s. 0257/2018/E
pre Polus, a.s. 0140/2018/E
pre Polus, a.s. 0111/2018/E

pre Polus, a.s. 0471/2017/E
pre Polus, a.s. (0464/2017/E)
pre Polus, a.s. (0465/2017/E)

pre POLUS, a.s. (0096/2015/E)
pre POLUS, a.s. (0125/2015/E)
pre POLUS, a.s. (0197/2015/E)
pre POLUS, a.s. (0109/2016/E)
pre POLUS, a.s. (0279/2016/E)
pre POLUS, a.s. (0280/2016/E)

pre POLUS, a.s. (0194/2014/E)
pre POLUS, a.s. (0254/2014/E)
pre POLUS, a.s. (0080/2014/E)
pre POLUS, a.s. (0096/2015/E)

pre Polus Tower 2, a.s. (0215/2013/E)
pre Polus, a.s. (0214/2013/E)
pre POLUS, a.s. (0097/2013/E)
pre POLUS Tower 2, a.s. (0096/2013/E)

pre POLUS, a.s. (0118/2012/E)
pre POLUS Tower 2, a.s. (0120/2012/E)

pre POLUS, a.s. (0281/2011/E)
pre POLUS Tower 2, a.s. (0280/2011/E)
pre POLUS, a.s. (0094/2011/E)
pre POLUS Tower 2, a.s. (0095/2011/E)

pre POLUS, a.s. (0186/2010/E)
pre POLUS Tower 2, a.s. (00185/2010/E)
pre POLUS, a.s. (0089/2010/E)
pre POLUS Tower 2, a.s. (0073/2010/E)

Typový diagram odberu

TDO-2013

Štandardy kvality

2017

Distribúcia pre POLUS, a.s.
Dodávka pre POLUS, a.s.

Distribúcia pre POLUS, a.s.
Dodávka pre POLUS, a.s.

Distribúcia pre POLUS, a.s.
Dodávka pre POLUS, a.s.

Distribúcia pre POLUS, a.s.
Dodávka pre POLUS, a.s.
Distribúcia pre Stop Shop LM
Dodávka pre Stop Shop LM

dodávka pre POLUS, a.s.
distribúcia pre POLUS, a.s.
dodávka pre POLUS TOWER 2
distribúcia pre POLUS TOWER 2

Máte záujem o prenájom priestorov?

Radi vám poradíme!

Polus City Center