środa 13 luty 2019

Wystawa ,,Plus Koncepcja’’ w Tarasach Zamkowych

Od lutego do 15 kwietnia w Tarasach Zamkowych można podziwiać ekspozycję pt. "Plus Koncepcja" przygotowaną przez Project Art Gallery. W zaprezentowanych pracach lubelscy artyści, za pomocą różnych technik, dzielą się swoją własną wizją świata i sposobem postrzegania otaczającej rzeczywistości. Wystawa znajduje się na pierwszym piętrze i czynna jest w godzinach otwarcia centrum handlowego.

Nasze postrzeganie świata jest wypadkową wielu czynników. Nie ma jednego, prawidłowego sposobu, w jaki należy widzieć i odbierać otaczającą nas rzeczywistość. Sztuka jak w soczewce pokazuje tę różnorodność - do tego też nawiązuje wystawa ,,Plus Koncepcja’’. Prace wystawione w Tarasach Zamkowych zachęcają odbiorców do chwili zastanowienia, refleksji i dialogu. W obrazach wyraźnie zauważalna jest różnorodność, wspólny mianownik stanowi jedynie kompozycja i zabawa dynamiką złudzenia ruchu lub bezruchu. Można zobaczyć prace syntetyczne, geometryczne i takie, które skupiają się na szczegółach i drobiazgach poszczególnych elementów. Nie brakuje też dzieł przedstawiających pejzaże oraz martwą naturę. Wystawę podziwiać można na pierwszym piętrze w godzinach otwarcia Tarasów Zamkowych.

Project Art Gallery to inicjatywa promująca sztukę w przestrzeniach publicznych, której pomysłodawcami jest dwoje artystów: Iwona Ostrowska i Arkadiusz Świderski. Projekt, który działa od 2015 roku, skupia się na organizacji wydarzeń związanych z malarstwem współczesnym. Celem działania Project Art Gallery jest wzbogacanie pozytywnych doświadczeń poprzez obcowanie ze sztuką.

Serdecznie zapraszamy!